„Jeśli każde dziecko się liczy, każde ma prawo do dobrego startu.”
„Jeśli każde dziecko się liczy, każde ma prawo do bycia uwzględnionym.”

                                                                             

INCLUSIVE PLAY to idea projektowania placów zabaw, które są nie tylko dostępne dla niepełnosprawnych, ale również uwzględniają to, że każdy jest odmienny i wyjątkowy, że każdy ma prawo mieć takie same możliwości oraz wzmacniają poczucie przynależności, bycia szanowanym i wartościowym. INCLUSIVE PLAYGROUND (integracyjny plac zabaw) ma zachęcać do zabawy każdego i stawiać przed nim wyzwania odpowiednie do jego własnych możliwości. Nadrzędnym celem idei jest sprostanie oczekiwaniom wszystkich:

  • - dzieci typowo rozwijających się,
  • - dzieci z różnego rodzaju upośledzeniami m.in. neurologicznymi (np. autyzm), intelektualnymi (np. Zespół Downa), ruchowymi (osoby korzystające ze sprzętu ułatwiającego poruszanie się),
  • - dzieci z dysfunkcjami emocjonalnymi lub socjalnymi,
  • - członków rodzin i innych osób z otoczenia dzieci (każdy z nich również może mieć jakąś niepełnosprawność)

Założenia idei INCLUSIVE PLAY realizowane są poprzez odpowiedni dobór i lokalizację wyposażenia na placu zabaw. Urządzenia zabawowe powinny być łączone ze sobą w grupy na podstawie pełnionych funkcji i rozmieszczane obok siebie. Można wyróżnić trzy główne kategorie zabaw: fizyczne, socjalne i sensoryczne, z których wszystkie powinny być realizowane na jednym placu zabaw. Urządzenia powinny być dobrane również tak, aby w ramach jednej funkcji umożliwiały zabawę na różnych stopniach trudności. Dzięki temu dzieci będą mogły nie tylko bawić się na pewnych urządzeniach, ale znaleźć też takie, na których zabawa będzie wyzwaniem. Ważnym punktem Integracyjnego Placu Zabaw jest „Urządzenie Magnes” („The Coolest Thing”), które ma być ciekawe i przyciągać wszystkich użytkowników oraz być dostępne dla każdego, niezależnie od jego sprawności. Odpowiedni dobór urządzeń pozwala na wielokierunkowy rozwój dzieci i zabawę na placu zabaw, na którym każdy znajdzie coś dla siebie i będzie mógł poczuć się na równi z innymi. Warto pamiętać, że taki plac zabaw powinien być dodatkowo wyposażony w ławki,  miejsca do karmienia i przewijania dzieci, poidełka, kosze na śmieci, toalety, miejsca dla zwierząt towarzyszących, powinny posiadać szerszą ścieżkę jako drogę ewakuacyjną czy dojazd dla służb bezpieczeństwa, a w otoczeniu powinien znajdować się parking wraz ze specjalnie wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych.


Firma Playworld we współpracy z ekspertami opracowała poradnik do projektowania placów Inclusive Play. Angielskojęzyczną wersję można pobrać tutaj...

Plac zabaw w MillstoneCreek Park (USA) zaprojektowany i wybudowany zgodnie z zasadami Inclusive Play.

Prezentacja wideo: