Wysokość upadku

Na placu zabaw wysokość swobodnego upadku nie powinna przekraczać 3 m. Urządzenia mogą być wyższe, ale ich konstrukcja nie powinna zachęcać do wchodzenia na elementy (np. daszki) z których można spaść z wysokości przekraczającej 3 m.

strefy bezpieczeństwa

Strefa bezpieczeństwa

Obszar wokół urządzenia, na którym powinna znajdować się nawierzchnia bezpieczna, zależy od wysokości upadku z urządzenia, z którego użytkownik korzysta zgodnie z jego przeznaczeniem. Im urządzanie jest wyższe, tym ważniejsze staje się zapewnienie bezpiecznego upadku.