strefy bezpieczeństwa

Strefa bezpieczeństwa

Obszar wokół urządzenia, na którym powinna znajdować się nawierzchnia bezpieczna, zależy od wysokości upadku z urządzenia, z którego użytkownik korzysta zgodnie z jego przeznaczeniem. Im urządzanie jest wyższe, tym ważniejsze staje się zapewnienie bezpiecznego upadku.