Bez barier Oferujemy urządzenia na place zabaw przyjazne wszystkim dzieciom niezależnie od poziomu ich sprawności.
Umożliwia to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez pokonanie barier ruchowych, intelektualnych, rozwojowych
i sensorycznych.
Więcej
SEVEN7 BUSINESS See things in the present,
even if they are in the future.
+001 234 56 78 We are ready to start a project of any complexity. Call us now!
Do góry